ДИМИТЪР ПРОНЧЕВ

Пловдив, Южна Централна България

тел: 0894 482 277

e-mail: office@selena.bg

НИКОЛАЙ НАКОВ

София, Югозападна България

тел: 0896 699 284

e-mail: office@selena.bg

ХРИСТО КОЦЕВ

София,Северозападна България

тел: 0896 699 283

e-mail: office@selena.bg

ЗЛАТИ ВЕЛЕВ

Варна, Североизточна България

тел: 0895 200 094

e-mail: office@selena.bg

АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ

Варна, Североизточна България

тел: 0877 515 019

e-mail: office@selena.bg

ТЕОДОР ТОДОРОВ

Русе, Северна България

тел: 0876 697 102

e-mail: office@selena.bg