Disprobit Битумна Хидроизолация

число: disprobit

Асфалтово-каучуково дисперсно съединение за поддръжка на покрива и хидроизолация. Съединение, модифицирано със синтетичен каучук за леки хидроизо-лационни покрития, обновяване на покриви и поддръжка.

Поръчай продукт

ползи

  • може да се използва върху сухи или мокри повърхности
  • не се стича при полагане на вертикални повърхности
  • не съдържа разтворители
  • може да се използва при директен контакт с полистирол

Приложение

  • обновяване и поддръжка на покрития на покриви
  • безшевни покривни покрития, покрития на основата на нетъкан текстил
  • грундиране на основата, след разтваряне
  • защита срещу влага в подземните части на сгради
  • подподова изолация на мазета, гаражи и тераси

Технически характеристики

температура за нанасяне: +5°C до +35ºC
дебелина на слоя: 1 mm
време за изсъхване на 1 слой: до 6 часа
разходна норма
грундиране: 0.2 – 0.5 kg/m²
изолация срещу влага: 0.8 – 1.2 kg/m² за 1 слой Брой слоеве
грундиране: 1
изолация за защита срещу влага: 2-4 в зависимост от приложението
почистване на инструменти: вода, след изсъхване – органичен разтворител
Съдържание/Опаковка Брой в палет
10 кг 44
20 кг 33