fbpx

Водо стоп

Едно-компонентен пластмасово-битумен уплътнител, който образува водоустойчива мембрана върху повечето видове строителни повърхности.

ползи

  • ефективна бариера срещу вода, дъжд и влага
  • отлично свързване с повечето типове строителни повърхности, включително метални
  • може да се използва в студени области
  • не съдържа азбест

Приложение

  • защита на стени, балкони и площадки
  • за уплътнителни и хидроизолационни работи в сутерени, тоалетни, покриви
  • запълване и уплътняване на процепи и фуги в стени, пок-ривни комини и олуци
  • обновяване на битумни покриви
  • подготовка на повърхности за последващи освежаващи работи

Технически характеристики

температура на възпламеняване: +50°C
проникване: 360 ÷ 400 1/10 мм
специфично тегло: 1.30 g/cm³
време за образуване на ципа: до 30 минути
температура на полагане: +10 ÷ 35°C
температурна стабилност: -50°C ÷ + 90°C
цвят: черен
отговаря на изискванията на стандарт ISO 11600 за уплътнители тип F и G, клас 20 LM.
Съдържание/Опаковка Единици за кутия Стандартни единици за евро-палет
1 kg кутия 6 480
5 kg кутия - 96

файлове за изтегляне

Уважаваме Вашите лични данни, затова искаме да Ви информираме, че сме актуализирали нашата Политика за поверителност. С цел осигуряване на ясна и прозрачна информация, за това как обработваме личните Ви данни. Във всяка точка подробно описваме, с какви Ваши лични данни разполагаме и как ги използваме. Също така добавихме информация за Вашите права, например, как можете да получите достъп до своите данни и за начина за отказ от тяхното използване.

Нашата Политика за поверителност можете да намерите тук: връзка